? رجعت - سلام بر امام مهدی عج

سلام بر امام مهدی عج

مروری بر سی دی امام مهدی عج

رجعت

رجعت
* حدیث شماره : 1152 *
* موسى بن حناط گفت از امام صادق ( ع ) شنیدم که مى فرمود : ایام الله سه روز است ، روزى که قائم ( ع ) ظهور کند ، وروز رجعت ، وروز رستاخیز "
1152 - المصادر :
* : مختصر بصائر الدرجات : ص 18

·             * حدیث شماره : 1153 *
* این روایت به نحو ارسال از امام صادق ( ع ) نقل شده که حضرت در باره رجعت فرمود : " همانا کسانى که ایمان ناب وکامل وکسانى که کفر خالص داشته اند هنگام ظهور قائم ( ع ) به دنیا بر مى گردند ، ولى غیر از این افراد تا روز قیامت کسى به دنیا بر نمى گردد .

·             "
* حدیث شماره : 875 *
* داود بن راشد ، از حمران بن اعین ، از امام باقر ( ع ) نقل کرده که فرمود : بزودى همسایه شما ، حسین بن علی علیهما السلام ، دو باره به دنیا باز خواهد گشت و آنقدر حکومت مىکند که ابروهاى وى از شدت پیرى به روى چشمانش مىافتد .
875 - المصادر :
* : بصائر الدرجات ، سعد بن عبد الله : - على ما فی البرهان .
* : مختصر بصائر الدرجات : ص 22

·             حدیث شماره : 1156 *
* محمد بن مسلم مى گوید از حمران بن أعین وأبا الخطاب شنیدم که آندو از امام صادق ( ع ) شنیده اند که مى فرمود : نخستین کسى که زمین برایش شکافته مى شود وبه دنیا بر مى گردد حسین بن علی علیهما السلام است ، رجعت عمومى نیست بلکه براى عده اى خاص است ، وجز کسانى که ایمان خالص ویا کفر خالص داشته باشند ، رجعت ندارند "

·             * حدیث شماره : 876 *
* محمد بن زید نخعى ، از سیف بن عمیره ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : هنگامیکه حضرت قائم علیه السلام قیام فرماید ، به مؤمن در قبرش مى گویند : صاحبت قیام کرده اگر دوست داشته باشى مى توانى زنده شده وبه او ملحق گردى واگر هم دوست داشته باشى مىتوانى تحت لطف وکرامت پروردگارت بمانى .
876 - المصادر :
* : الفضل بن شاذان : على ما فی غیبة الطوسی .
* : دلائل الإمامة : ص 257

·             * حدیث شماره : 1166
* أحمد بن محمد از ابو عبد الله برقى مرفوعا از امام صادق ( ع ) نقل مى کند که حضرت به داود رقى که در حال رفتن بود نگریست وفرمود : کسى که خوشحال مى شود به مردى از یاران قائم ( ع ) بنگرد ، باید به این شخص ( داود رقى ) بنگرد ، ودر جایى دیگر فرمود : وى را ( داود ) میان خود به منزلهء مقداد رحمة الله ، بشمار آورید .

·                                               درضمن دو حدیث طولانی با شماره های 1161 و 529  در این مورد وجود دارد

 

| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب