? شام هنگام ظهور و قبل از آن - سلام بر امام مهدی عج

سلام بر امام مهدی عج

مروری بر سی دی امام مهدی عج

شام هنگام ظهور و قبل از آن


 

شام هنگام ظهور وقبل از آن

 

 • حدیث شماره : 267 *
  * ولید بن عیاش ، از عبد الله بن مسعود ، از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت کرده که حضرت فرمود : شما را از هفت فتنه که پس از من اتفاق خواهد افتاد ، بر حذر مىدارم ، فتنه اى که از مدینه بروز مىکند ، وفتنهء مکه ، وفتنه اى که از یمن ظاهر مىشود و فتنه اى از مشرق و فتنه اى که از سمت مغرب پدیدار مىشود و فتنه اى که از داخل شام بوجود مىآید و این فتنهء سفیانى مىباشد .
  * حدیث شماره : 732 *
  * حسن بن محبوب ، از یعقوب سراج ، از جابر ، از ابو جعفر ( ع ) امام باقر روایت کرده که فرمود : اى جابر حضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد کرد تا آنکه فتنه ، مردم شام را چنان در بر بگیرد که هر چه تلاش مىکنند از آن خلاص شوند نمىتوانند ، وهمچنین کشتارى در بین کوفه وحیره واقع مى شود که کشته هاى دو طرف به یک اندازه خواهند بود ومنادى در آسمان ندا خواهد داد .
 • * حدیث شماره : 576 *
  * از علی علیه السلام منقول است که فرمود : زمانیکه خدا بخواهد آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) را ظاهر نماید ، جنگ از ماه صفر تا ماه صفر آینده شروع گشته واین ابتداى خروج حضرت مهدى علیه السلام خواهد بود . ابن عباس گفت : اى امیرالمؤمنین ، حوادثى که دال بر ظهورآن حضرت باشد چقدر نزدیک خواهد بود ؟ چشمان علی علیه السلام پر از اشک شد و فرمود : زمانیکه شکافى در سد فرات افتاده و آب به کوچه هاى کوفه برسد ، آنگاه است که شیعیان ما باید آماده دیدار حضرت قائم علیه السلام باشند .
  * حدیث شماره : 628 *
  * از علی علیه السلام : زمانى که پرچمهاى سپاه ( در شام ) با یکدیگر اختلاف نمایند قریه اى از قراء ، ارم ، در زمین فرو رفته ( بواسطهء زلزله ) وقسمت غربى مسجد آن خراب شده وسقوط مى نماید . سپس سه پرچم ( وحزب ) اعلام موجودیت کرده ، اصهب ، ابقع ، وسفیانى وسفیانى از شام ، و ابقع ، از مصر خروج کرده اما سفیانى بر آنها پیروز مى گردد .
  628 - المصادر :
  * : ابن حماد : ص 77
 • * حدیث شماره : 212 *
  * ابن زریر ، از عمار یاسر ، نقل کرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : علامت حضرت مهدى علیه السلام اینستکه ، ترک ها بر شما ( مسلمانان ) هجوم آورند ، و خلیفه وحاکم شما که دارایى واموال را جمع مىکند ، از دنیا برود ، و پس از او شخص ضعیفى به خلافت مى رسد که پس از دو سال از خلافت عزل مى گردد وزمانیکه قسمت غربى مسجد دمشق ، در زمین ( بواسطهء زلزله ) فرو رود وسه نفر در شام خروج نمایند وهنگامیکه اهل مغرب به مصر ، مهاجرت کنند ، این علامت خروج سفیانى مى باشد .
  * *
  * : الفضل بن شاذان : على ما فی سند غیبة الطوسی
 • * حدیث شماره : 631 *
  * از علی علیه السلام : اختلافى که در بین نیزه ها ( احزاب ) در شام اتفاق مىافتد نشانه اى از آیات الهى آشکار مى گردد گفته شد : آن چیست یا امیر المؤمنین ؟ فرمود : زلزله اى در شام که بیش از صد هزار نفر در آن کشته شده که خداوند آن را براى مؤمنین رحمت وبراى کافرین عذاب قرار مى دهد . آن هنگام بنگرید به کسانى که داراى قاطرهاى سفید وسیاه ( خاکسترى ) وگوش بریده وپرچمهاى زرد مى باشند که از مغرب روى آورده وبه شام وارد مى شوند وآن زمانیستکه وحشت بزرگ ومرگ سرخ آنجا را فرا گرفته است . آنوقت بنگرید به فرو رفتن قریه اى از دمشق در زمین که ، حرستا ، نامیده مى شود ، وهمانوقت فرزند هند جگر خوار ( سفیانى ) از محلى بنام ، یابس ، خروج کرده و بر دمشق تسلط مى یابد ، پس در آنزمان آماده ، خروج وقیام حضرت مهدى علیه السلام باشید .
  631 - المصادر :
  * : النعمانی : ص 305 - 306 ب 18 ح 16
 • * حدیث شماره : 1663 *
  * جابر جعفى ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده است : . . . . اهل شام در آن هنگام در مورد سه پرچم با یکدیگر اختلاف مى کنند : پرچم اصهب ، وپرچم ابقع ، وپرچم سفیانى با بنى [ نسل ] ذنب الحمار ، تا جمع زیادى که قبل از آن سابقه نداشته است کشته مىشوند . مردى به دمشق احضار میشود ، و او وهمراهانش کشته مى شوند بگونه اى که قبلا بىسابقه بوده است ، واز طائفه بنى [ نسل ] ذنب الحمار است ، وآن همان آیه اى است که خداوند تبارک وتعالى فرموده است : " فاختلف الأحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم " ( گروههایى از میان خودشان اختلاف کردند ، واى بر آنانکه کفر ورزیدند از مشاهدهء روزى بزرگ ) ، وسفیانى وهمراهان او ظاهر مىشوند .
  1663 - المصادر :
  * : العیاشی : ج 1 ص 64 ح 117
 • * حدیث شماره : 1848 *
  * جابر جعفى ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود : در جاى خود باش ( إلزم الارض ) ودست وپاى خود را حرکت نده تا آنکه نشانه هایى را که برایت ذکر مى کنم در مدت یک سال ببینى . ببینى که ندا کننده اى در دمشق ندا مى دهد ، در یکى از نواحى دمشق فرورفتگى ( خسف ) روى خواهد داد وگروهى از مسجد آن ناحیه در آن خسف فرو مىروند ، هرگاه ترکها را دیدى که از دمشق گذشتند آنها پیش مىروند تا به جزیره مى رسند ، و رومیان پیش مى روند تا به [ شهر ] رمله مى رسند ، وآن سال سالى است که در هر سرزمین از سرزمینهاى عرب اختلاف روى خواهد داد . أهل شام در این زمان بر سر سه پرچم اختلاف مى کنند ، پرچم أصهب ، پرچم أبقع ، وپرچم سفیانى ، با بنى ذنب الحمار ( عباسیها ) ، [ طائفه ] مضر ، وبا سفیانى ، دائى هاى او از [ طوائف ] کلب همکارى مىکنند ، سفیانى وپیروانش بر بنى ذنب الحمار چیره مىشوند ، تا آنکه کشتارى شود که قبل از آن چنان کشتارى نشده باشد . مردى در دمشق حاضر گردد وبا همراهانش کشته شوند که قبل از آن چنان کشتارى نشده باشد ، او از بنى ذنب الحمار ( عباسیها ) است ، وآن نشانه اى است که خداوند تبارک وتعالى فرموده است : ( فاختلف الأحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم ) ( پس اختلاف کردند گروهها از میان ایشان ، واى بر آنانکه از دیدار روزى بزرگ کفر ورزیدند ) .
  1848 - المصادر :
  * : العیاشی : ج 1 ، ص 64 ، ح 117
| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب