? آخرالزمان - سلام بر امام مهدی عج

سلام بر امام مهدی عج

مروری بر سی دی امام مهدی عج

آخرالزمان

آخرالزمان
* حدیث شماره : 17 *
* از ابو زاهریه ، از حبیر بن نفیر ، از عوف بن مالک ، از رسول خدا ( ص ) منقول است که فرمود : اى عوف چگونه خواهى بود ، زمانى که این امت 73 گروه شوند ، که تنها یکى از این گروهها در بهشت و سایر آنها در آتش اند عرض کردم : اى رسول خدا ( ص ) آن تفرقه چه زمانى خواهد بود ؟ حضرت فرمود : زمانى که مأمورین انتظامى زیاد شوند و کنیزکان مالک شوند و بره کوچک ( شاید مراد بچه هاى خلفا باشند ) بر منبر بنشینند وقرآن را با آهنگ بخوانند ، و مساجد را زینت کنند و منبرها را بالا ببرند و غنائم ومال امام را گروه غالب بگیرد و زکات و صدقه را زیان بشمارند و امانت را غنیمت پندارند و در دین براى غیر خدا علم بیاموزند و مرد از زنش فرمان برد و از مادرش نافرمانى کند و پدرش او را رها نماید و آخر این امت اول را لعنت کند و فاسقها بزرگان و سران قبیله و فامیل شوند و پست ترین مردم امت رهبر قوم گردند وبخاطر ترس وپرهیز از شر فرد اورا احترام نهند ، پس در این هنگام است ( هفتاد و سه فرقه شدن امت ) و مردم در آن هنگام از بیم ، به شام پناه مىبرند تا از شر دشمنانشان محفوظ باشند . گفتم : آیا شام فتح مىشود ؟ حضرت فرمود : آرى . نزدیک است ، پس از فتح شام جنگها وفتنه ها روى مىدهد وآنگاه فتنهء کور پدید مىآید ، سپس بعضى از فتنه ها بهم مىپیوندند تا اینکه مردى از اهل بیت من که به او مهدى ( علیه السلام ) مىگویند ظهور نماید بنابر این اگر او را درک نمودى پیرویش نما و از هدایت یافتگان بدست او باش .
المفردات : وقعدت الحملان : أی حکم المسلمین الأطفال . واتخذ الفیء دولا : احتکرت ثروات المسلمین بین فئة خاصة .
* حدیث شماره : 21 *
* حصین بن مخارق ، از موسى بن جعفر ، از پدرش و او از علی ( ع ) و وى از رسول خدا ( ص ) روایت کرده است که فرمود : میان دو گروه جاهل برانگیخته و مبعوث شدم گروه جاهل دوم ( که بعد از پیامبر صلى الله علیه وآله هستند ) بدتر از گروه جاهل اول مىباشند ( که پیش از رسول صلى الله علیه وآله بودند )
* حدیث شماره : 220 *
* سعید مقبرى ، از ابو هریره ، از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت کرده که فرمود : ساعت ، ( قیامت یا قیام حضرت مهدى علیه السلام ) بر پا نخواهد شد تا آنکه امت من مانند دیگران ، به حکومت وقدرت رسیده ، ومطابق ، آنها عمل خواهند کرد ، مردم گفتند : یا رسول الله آیا مانند فارس وروم حکومت خواهند کرد ؟ حضرت فرمود : مگر غیر از فارس وروم ، مردمى دیگر هم هستند !
المفردات : مأخذ الأمم : أی تسلک مسلکها .
* حدیث شماره : 41 *
* مرزوق ابو عبد الله حمصى ، از ابو أسماء رحبى ، از ثوبان غلام آزاد شدهء رسول خدا ( ص ) و او از رسول اکرم ( ص ) روایت کرده است که آن حضرت فرمود : نزدیک است که ملتها از هر ناحیه اى بر شما هجوم آورند همانگونه که خورندگان ، بر ظرف غذا هجوم مىبرند . راوى مىگوید عرض کردیم : اى رسول خدا ، آیا ما آن روز تعداد اندکى هستیم ؟ حضرت فرمود : شما در آن روز زیاد هستید ولى مانند کف روى سیل هستید ، ترس ووحشت از دلهاى دشمنان شما برداشته شده ودر قلوب شما ( وهن ) قرار داده شده ، راوى مىگوید عرض کردیم : ( وهن ) چیست ؟ حضرت فرمود : دوستى زنده بودن و کراهت داشتن از مرگ .

| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب