? نشانه ها درسال ظهور = 01 - سلام بر امام مهدی عج

سلام بر امام مهدی عج

مروری بر سی دی امام مهدی عج

نشانه ها درسال ظهور = 01

نشانه ها درسال ظهور = 01


* حدیث شماره : 576 *
* از علی علیه السلام منقول است که فرمود : زمانیکه خدا بخواهد آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) را ظاهر نماید ، جنگ از ماه صفر تا ماه صفر آینده شروع گشته واین ابتداى خروج حضرت مهدى علیه السلام خواهد بود . ابن عباس گفت : اى امیرالمؤمنین ، حوادثى که دال بر ظهورآن حضرت باشد چقدر نزدیک خواهد بود ؟ چشمان علی علیه السلام پر از اشک شد و فرمود : زمانیکه شکافى در سد فرات افتاده و آب به کوچه هاى کوفه برسد ، آنگاه است که شیعیان ما باید آماده دیدار حضرت قائم علیه السلام باشند .
* حدیث شماره : 734 *
* على بن أبو حمزه از پدرش و وهیب از ابوبصیر و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود : قیام حضرت مهدى علیه السلام در سال ، فرد خواهد بود ، نه - یک ، سه - پنج - و فرمود : پس از آنکه بنى امیه اختلاف پیدا کرده و سلطنت از دستشان رفت وبنى عباس به حکومت رسیدند آنها نیز حکومت کرده ، و سلطنت آنها در خوشى و رفاه خواهد بود تا آنکه اختلاف کرده و حکومت از دستشان برود . و اهل مشرق ومغرب با یکدیگر اختلاف نموده وهمچنین اهل قبله ( مسلمانان ) ووحشت و سختى عجیبى مردم را در بر بگیرد وهمینگونه خواهد بود ، تا آنکه منادى از آسمان ندا دهد که ناله ها برخواهد خواست ، پس بخدا سوگند گویا مىبینم ( حضرت مهدى علیه السلام ) با مردم در مورد امر جدید وکتاب جدید وسلطنت جدید از آسمان ، بیعت کرده ودر هیچ کجا پرچم او شکست نخواهد خورد تا آنکه از دنیا برود .
* حدیث شماره : 1053 *
* حسن بن محبوب ، از على بن حمزه ، از أبو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود : حضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد کرد مگر در سال هاى فرد ، سال یک یا سه یا پنج یا هفت یا نه .
* حدیث شماره : 1055 *
* علی بن أبی حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : مدتى پیش از قیام حضرت قائم ( علیه السلام ) سالى خواهد بود که میوه ها وخرماها در اثر بارندگى زیاد ، بر درختان فاسد مىگردند ، بنابراین در آن هنگام در قیام آنحضرت تردید نکنید .
* حدیث شماره : 1464 *
* على بن ابو حمزة ، از ابو بصیر واو از امام صادق ( ع ) روایت کرده که فرمود : قبل از ظهور قائم ( ع ) قطعا سالى خواهد آمد که مردم در آن سال ، دچار قحطى نشده واز نگرانى مردن به شدت بیمناک خواهند شد ، واموال ودارایى وجانها ومحصولات آنها دستخوش کاستى خواهد شد واین معنا در کتاب الهى بیان شده است ، وسپس این آیهء شریفه را تلاوت فرمود : " وشما را بوسیلهء بیم وگرسنگى وکاستى در دارایى وجانها ومحصولات ، مى آزماییم وشکیبایان را مژده بده " .
* حدیث شماره : 574 *
* از على بن محمد بن أعلم ازدى ، از پدرش ، از جدش نقل کرده که گفت : علی علیه السلام فرمود : قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام دو مرگ سرخ و سفید و حمله ملخها در وقت خودش و حمله آنها در غیر وقت خودش بوجود خواهد آمد . اما مرگ سرخ با شمشیر و مرگ سفید طاعون خواهد بود .
* حدیث شماره : 576 *
* از علی علیه السلام منقول است که فرمود : زمانیکه خدا بخواهد آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) را ظاهر نماید ، جنگ از ماه صفر تا ماه صفر آینده شروع گشته واین ابتداى خروج حضرت مهدى علیه السلام خواهد بود . ابن عباس گفت : اى امیرالمؤمنین ، حوادثى که دال بر ظهورآن حضرت باشد چقدر نزدیک خواهد بود ؟ چشمان علی علیه السلام پر از اشک شد و فرمود : زمانیکه شکافى در سد فرات افتاده و آب به کوچه هاى کوفه برسد ، آنگاه است که شیعیان ما باید آماده دیدار حضرت قائم علیه السلام باشند .
* عبدالرحمان بن حجاج ، از سلیمان بن خالد ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود : پیش از قیام قائم علیه السلام ، دو نوع مرگ خواهد آمد ، مرگ سرخ و سفید ، چنانکه از هر هفت نفر ، پنج نفر آن خواهد رفت ( شاید مراد اینستکه پنج هفتم مردم از بین خواهند رفت ) مرگ سرخ شمشیر ومرگ سفید ، طاعون خواهد بود .
* حدیث شماره : 1036 *
* على بن حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت مى کند که حضرت فرمود : اى ابا محمد ( کنیه ابو بصیر ) ما خانواده اى هستیم که براى ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) وقت تعیین نمىکنیم ، وحضرت محمد صلى الله علیه وآله فرمود ، آنهائیکه وقت تعیین مىکنند ، دروغگو هستند ، اى ابا محمد پیش از این واقعه ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) پنج علامت ونشانه خواهد بود ، نخستین نشانهء نداء ( آسمانى ) در ماه رمضان وخروج سفیانى وخروج خراسانى وکشته شدن نفس زکیه و فرورفتن ( سپاه سفیانى در ) زمین ، بیداء ، سپس فرمود : اى ابا محمد : پیش از این امر دو طاعون خواهد بود ، طاعون سفید وطاعون قرمز . عرضکردم ، آنها چیستند فرمود : اما طاعون سفید ، مرگى استکه مردم را مانند سیل از بین مى برد ، واما طاعون قرمز ، مرگ با شمشیر است ( بیمارى طاعون وجنگ هر دو مردم را بشدت از بین خواهد برد ) وحضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد کرد تا آنکه از داخل آسمان در شب بیست وسوم ( در ماه رمضان ) شب جمعه ندائى به گوش خواهد رسید عرضکردم ، به چه چیزى ندا خواهد شد فرمود : نام آنحضرت و نام پدرش ( علیهما السلام ) به این صورتکه ، آگاه باشید فلانى فرزند فلان ، قائم آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) بوده ، به او گوش دهید واز او اطاعت نمائید ، آنگاه هیچ جاندارى که خدا در او روح آفریده باشد ، باقى نمى ماند ، جز آنکه آن صیحه وفریاد آسمانى را خواهد شنید ، فریادى که خوابیده را بیدار کرده ، وبه حیاط خانه ها مىکشاند ، فریادى که دختران جوان را ( از وحشت واضطراب ) از حجاب ها بیرون مى کشد وآنوقت استکه حضرت قائم علیه السلام قیام مى نماید ، آن صیحه وفریاد از حضرت جبرئیل علیه السلام مىباشد .
* حدیث شماره : 1055 *
* علی بن أبی حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : مدتى پیش از قیام حضرت قائم ( علیه السلام ) سالى خواهد بود که میوه ها وخرماها در اثر بارندگى زیاد ، بر درختان فاسد مىگردند ، بنابراین در آن هنگام در قیام آنحضرت تردید نکنید .
* حدیث شماره : 1056 *
* جعفر بن سعد ، از پدرش ، از امام صادق علیه السلام آورده که فرمود : سال پیروزى ( سال ظهور حضرت مهدى علیه السلام ) رود فرات طغیان کرده بگونه اى که آب وارد کوچه هاى کوفه مى گردد .
* حدیث شماره : 1025 *
* زیاد بن مروان ، از عبد الله بن سنان ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود : نداء ( آسمانى ) وخروج سفیانى و ( خروج ) یمانى وکشته شدن نفس زکیه وظهور دستى از آسمان ، همه از رخدادهاى قطعى بوده که اتفاق خواهند افتاد وحضرت فرمود : همچنین فریادى در ماه رمضان شنیده خواهد شدکه انسان خواب را بیدار ، وبیدار را به وحشت انداخته بگونه ایکه دختران جوان را از حجاب وپوششها بیرون ، مى کشد ( شاید مراد اینستکه از شدت وحشت ، زنان جوان ، حجاب را رها کرده وفراموش نموده و مىگریزند ) .
* حدیث شماره : 1036 *
* على بن حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت مى کند که حضرت فرمود : اى ابا محمد ( کنیه ابو بصیر ) ما خانواده اى هستیم که براى ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) وقت تعیین نمىکنیم ، وحضرت محمد صلى الله علیه وآله فرمود ، آنهائیکه وقت تعیین مىکنند ، دروغگو هستند ، اى ابا محمد پیش از این واقعه ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) پنج علامت ونشانه خواهد بود ، نخستین نشانهء نداء ( آسمانى ) در ماه رمضان وخروج سفیانى وخروج خراسانى وکشته شدن نفس زکیه و فرورفتن ( سپاه سفیانى در ) زمین ، بیداء ، سپس فرمود : اى ابا محمد : پیش از این امر دو طاعون خواهد بود ، طاعون سفید وطاعون قرمز . عرضکردم ، آنها چیستند فرمود : اما طاعون سفید ، مرگى استکه مردم را مانند سیل از بین مى برد ، واما طاعون قرمز ، مرگ با شمشیر است ( بیمارى طاعون وجنگ هر دو مردم را بشدت از بین خواهد برد ) وحضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد کرد تا آنکه از داخل آسمان در شب بیست وسوم ( در ماه رمضان ) شب جمعه ندائى به گوش خواهد رسید عرضکردم ، به چه چیزى ندا خواهد شد فرمود : نام آنحضرت و نام پدرش ( علیهما السلام ) به این صورتکه ، آگاه باشید فلانى فرزند فلان ، قائم آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) بوده ، به او گوش دهید واز او اطاعت نمائید ، آنگاه هیچ جاندارى که خدا در او روح آفریده باشد ، باقى نمى ماند ، جز آنکه آن صیحه وفریاد آسمانى را خواهد شنید ، فریادى که خوابیده را بیدار کرده ، وبه حیاط خانه ها مىکشاند ، فریادى که دختران جوان را ( از وحشت واضطراب ) از حجاب ها بیرون مى کشد وآنوقت استکه حضرت قائم علیه السلام قیام مى نماید ، آن صیحه وفریاد از حضرت جبرئیل علیه السلام مىباشد .
* حدیث شماره : 1037 *
* سیف بن عمیره ، از بکر بن محمد ازدى ، از امام صادق علیه السلام : خروج آن سه نفر ، خراسانى وسفیانى ویمانى ، در یک سال ویک ماه ویک روز خواهد بود ودر آن میان هیچ پرچمى هدایت کننده تر از پرچم ، یمانى ، نخواهد بود ، زیرا وى بسوى حق هدایت مى نماید .
* حدیث شماره : 1227 *
* أحمد بن محمد بن ابى نصیر از امام رضا ( ع ) روایت کرده است که فرمود : ( قبل از [ ظهور ] ، سفیانى و یمانى و مروانى و شعیب بن صالح ، ظاهر خواهد شد ، بنابر این چگونه کسى که خروج کرده است مىگوید : من همان قائم هستم ؟
* حدیث شماره : 734 *
* على بن أبو حمزه از پدرش و وهیب از ابوبصیر و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود : قیام حضرت مهدى علیه السلام در سال ، فرد خواهد بود ، نه - یک ، سه - پنج - و فرمود : پس از آنکه بنى امیه اختلاف پیدا کرده و سلطنت از دستشان رفت وبنى عباس به حکومت رسیدند آنها نیز حکومت کرده ، و سلطنت آنها در خوشى و رفاه خواهد بود تا آنکه اختلاف کرده و حکومت از دستشان برود . و اهل مشرق ومغرب با یکدیگر اختلاف نموده وهمچنین اهل قبله ( مسلمانان ) ووحشت و سختى عجیبى مردم را در بر بگیرد وهمینگونه خواهد بود ، تا آنکه منادى از آسمان ندا دهد که ناله ها برخواهد خواست ، پس بخدا سوگند گویا مىبینم ( حضرت مهدى علیه السلام ) با مردم در مورد امر جدید وکتاب جدید وسلطنت جدید از آسمان ، بیعت کرده ودر هیچ کجا پرچم او شکست نخواهد خورد تا آنکه از دنیا برود .
* حدیث شماره : 813 *
* منصور دوانیقى گفت : اى سیف بن عمیرة قطعا از آسمان منادى به نام مردى از فرزندان ابو طالب ، ندا خواهد داد ، به او گفتم : مردم چنین چیزى مىگویند ؟ گفت : سوگند به کسى که جانم بدست اوست با گوشهاى خودم از او ( از امام باقر علیه السلام ) شنیدم که مىفرمود : حتما از آسمان ندا به نام مردى خواهد شد . گفتم : اى امیر المؤمنین ( منصور دوانیقى ) هرگز مانند چنین حدیثى نشنیده بودم ، گفت : اى سیف چنانچه این امر اتفاق بیفتد ما نخستین کسى خواهیم بود که او را اجابت خواهید کرد زیرا او یکى از پسر عموهاى ماست . گفتم : از کدام پسر عموها ؟ گفت : از فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام . سپس گفت : اى سیف اگر این حدیث را از ابو جعفر محمد بن علی ( امام باقر ) علیه السلام و از خیلى از مردم نشنیده بودم ، هرگز قبول نمىکردم ولى او شخصى چون محمد بن علی ( امام باقر ) علیه السلام مىباشد .
* حدیث شماره : 814 *
* حارث بن مغیرهء بصرى ، از میمون البان ، از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود : همانا امر ما ( اهل بیت ) از این خورشید روشن تر وآشکار تر مى باشد . سپس فرمود : منادى از آسمان به نام ندا مى دهد که فلان فرزند فلان ، امام است ، وشیطان لعنه الله از زمین ندا مى دهد همچنانکه در لیلة العقبة ، در مورد رسول الله صلى الله علیه وآله ندا داد .
* حدیث شماره : 815 *
* وهیب بن حفص از ناجیة القطان از امام باقر علیه السلام نقل کرده که گفت : همانا منادى ندا خواهد داد که مهدى به نام آن حضرت ونام پدرش ، از آل محمد مى باشد . سپس شیطان هم ندا مى دهد که فلانى وپیروان او برحق اند ، یعنى مردى از بنى امیة* حدیث شماره : 817 *
* على بن ابى حمزه ، از شر حبیل ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : در باره حضرت قائم علیه السلام از آن بزرگوار سئوال کردم ، حضرت فرمود : آن نخواهد شد تا آنکه منادى از آسمان ندا دهد که تمام اهل مشرق ومغرب ، حتى دختران جوان در حجاب هم آنرا خواهند شنید .
* حدیث شماره : 1008 *
* علی بن اسباط ، از محمد بن داود ، از ابن کثیر رقى از امام صادق ( ع ) روایت کرده که خدمت آن حضرت عرض کردم : فدایت شوم ، این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) بسیار طول کشیده ودلهاى ما تنگ گشته ، و از دنیا خواهیم رفت ، حضرت فرمود : این امر از نا امید کننده ترین چیزها واز شدید ترین غم واندوه هاست ! منادى از آسمان به نام آن حضرت ونام پدرش ندا خواهد داد ، عرضکردم : فدایت شوم ، نام او چیست ؟ فرمود : نام او ، نام پیامبر ونام پدرش نام وصى ( شاید مراد نام امام حسن مجتبى علیه السلام است ) مىباشد .
1012 - " الصیحة التی فی شهر رمضان تکون لیلة الجمعة لثلاث وعشرین مضین من شهر رمضان "
* حدیث شماره : 1012 *
* ابی یعقوب ، از حارث بن مغیره ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : صیحهء ماه رمضان در شب جمعه ، که بیست وسه شب از ماه رمضان گذشته باشد ، اتفاق خواهد افتاد .
* حدیث شماره : 1013 *
* هشام بن سالم ، از زراره ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود : منادى به نام ، حضرت قائم علیه السلام ، صدا خواهد زد عرض کردم : آیا آن ندا خاص است یا عام ؟ فرمود : عام است که هر قوم وقبیله اى به زبان خودش آنرا مى شنود . عرضکردم : پس در آنصورت چه کسى با حضرت قائم ( علیه السلام ) مخالفت مى کند ، در حالیکه نداء به نام آنحضرت را شنیده است ؟ فرمود : ابلیس وشیطان آنها را رها نمى کند تا آنکه ( در آخر شب ) فریاد مى زند ومردم را به شک مىاندازد
* حدیث شماره : 1015 *
* محمد بن أبی عمیر ، از هشام بن سالم ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود : دو صیحه وفریاد خواهد بود ، یکى در اول شب ودیگرى در آخر شب دوم ، عرض کردم : چگونه ؟ فرمود : یکى از آسمان ویکى از ابلیس وشیطان . عرض کردم : چگونه آندو را از هم تشخیص دهیم ؟ فرمود : کسى که قبل از وقوع ، خبر وقوع آنها را شنیده باشد ، آنها را تشخیص مىدهد .
* حدیث شماره : 1018 *
* عبد الله بن بکیر ، از زرارة بن اعین ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : منادى از آسمان ندا خواهد داد که ، فلانى امیرتان مىباشد ، ومنادى دیگرى مى گوید : که على ( علیه السلام ) وشیعیان او ، رستگاران وپیروزمندان هستند ، عرض کردم : بعد از آن ندا چه کسى با حضرت مهدى علیه السلام خواهد جنگید ؟ حضرت فرمود : شیطان هم ندا خواهد داد : فلانى ( مردى از بنى امیه ) وپیروان او پیروز ورستگارند . عرضکردم : چه کسى مى تواند ، راست ودروغ آن صداها ونداها را از یکدیگر تشخیص دهد ؟ فرمود : کسانیکه احادیث ما را روایت کرده اند ومىدانند که این اتفاق خواهد افتاد ، آنها مى توانند تشخیص دهند کدام راست وکدامیک دروغ وباطل است ومىدانند که شیعیان فرقه حقه هستند ، که آن نداهاى حق وباطل را از یکدیگر تشخیص مىدهند .


| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب